Skip to main content

Erecode Beter Schrijven in het hoger onderwijs

U stemt ermee in dat u verantwoordelijk bent voor uw eigen gebruik van de site. Alles wat u posts/upload op de site, inclusief maar niet beperkt tot alle forumberichten, is niet in strijd met onderstaande regels.

U stemt ermee in dat u de site zult gebruiken in overeenstemming met deze erecode en alle toepasselijke lokale, staats-, nationale en internationale wetten, regels en voorschriften, inclusief auteursrechtwetten, alle wetten met betrekking tot de verzending van technische gegevens die vanuit uw land van verblijf en alle exportcontrolewetten van de Verenigde Staten.

Als voorwaarde voor uw gebruik van de edX-services, zult u de site niet gebruiken op een manier die bedoeld is om een edX-server of netwerk(en) verbonden aan een edX-server te beschadigen, uit te schakelen, te overbelasten of te benadelen of u te bemoeien met de andere partijen. U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot de site, andere accounts, computersystemen of netwerken die zijn verbonden met een edX-server via hacking, wachtwoordmining of op een andere manier. U mag geen materialen of informatie die is opgeslagen op de site, zijn servers of bijbehorende computers verkrijgen of proberen te verkrijgen op een manier die niet opzettelijk beschikbaar is gemaakt via de site.

Regels:
  • Het is verboden inhoud die anderen belastert, intimideert of bedreigt te plaatsen;
  • Het is verboden illegale activiteiten te bespreken met de bedoeling ze te plegen;
  • Het is verboden inhoud die inbreuk maakt op andermans intellectuele eigendom, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten of handelsmerken te (her)gebruiken;
  • Het is verboden onheuse, pornografische, obscene, onfatsoenlijke of onwettige inhoud te plaatsen;
  • Het is verboden reclame of elke vorm van commerciële uitnodiging te plaatsen;
  • Het is verboden inhoud met betrekking tot partijdige politieke activiteiten te plaatsen;
  • Virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, corrupte bestanden, malware, spyware of andere soortgelijke software die de werking van de computer of het eigendom van een ander kan beschadigen zijn verboden;
  • Het is verboden inhoud te plaatsen die opzettelijk onjuiste informatie bevat of die is gepost met de bedoeling anderen te misleiden.

Verder stemt u ermee in geen inhoud van de site te schrappen of anderszins oneigenlijk te downloaden, inclusief maar niet beperkt tot een lijst of directory van gebruikers van het systeem, online teksten, gebruikersboekingen of gebruikersinformatie. U stemt ermee in om uw identiteit niet verkeerd voor te stellen of te proberen weer te geven tijdens het gebruik van de site (u mag een anonieme gebruikersnaam gebruiken en handelen op een manier die uw identiteit verborgen houdt).